Privatlivspolitik

Indledende information

Vi, Viessmann Refrigeration Systems ApS (i det følgende benævnt "Viessmann" eller "vi") som en del af Viessmann-koncernen, tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt og overholder nøje reglerne for de gældende databeskyttelseslove. Disse omfatter navnlig den generelle databeskyttelsesforordning ("DS-GVO", Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679). Viessmann-koncernen er de selskaber, der er associeret med Viessmann Werke GmbH & Co. KG, og som vi kan udøve en afgørende indflydelse på.

Personlige data indsamles på vores hjemmesider og ved brug af vores apps og tjenester i det omfang, det er nødvendigt og bruges kun til det specifikke formål. Personlige oplysninger er alle oplysninger, der identificerer dig personligt eller andre oplysninger, der er forbundet med dig. 

Ansvarlig i henhold til lov om forbud mod databeskyttelse / DS-GVO:

Viessmann Refrigeration Systems ApS 
Gammel Sellingvej 1
DK-8370 Hadsten
+45 45 66 21 28
info.dk@viessmann.com

På vegne af os, Viessmann Refrigeration Systems ApS , arbejder:


 • Viessmann A/S med salg og markedsføring
 • VC / O GmbH til drift af hjemmesider og apps samt markedsføring
 • Viessmann IT Service GmbH med driften af backend systemer
 • Viessmann PV + E GmbH og Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG med salg og markedsføring


Via andre koncernselskaber fra Viessmann-koncernen kan de indsamlede data behandles eller videreføres til den, hvis:

 • Du har udtrykkeligt og skriftligt givet tilladelse til dette (f.eks. henvisning i samtykkeerklæring),
 • Det er nødvendigt for et specifik formål og arbejdsdelingen inden for Viessmann-koncernen; Til dette formål er der indgået tilsvarende kontraktmæssige aftaler inden for Viessmann-koncernen,
 • Den persondataansvarlige leverer oplysningerne pseudonymiseret, og det ansvarlige organ sikrer, at det bestilte koncernselskab ikke kan afpseudonymisere disse data, eller
 • Dataene gemmes anonymt af den dataansvarlige, og de data, der er lagret på denne måde, er ikke længere omfattet af databeskyttelsesbestemmelserne.

Overførsel til tredjelande

Virksomhederne i Viessmann-koncernen behandler / overfører de data, der leveres af dig på steder i Tyskland, EU og ikke-EU-lande (herunder USA), der har et passende niveau af databeskyttelse i henhold til Art. Artikel 45 DS-GMO eller har passende garantier i overensstemmelse med. Artikel 46 DS-GVO.

Omfanget af privatlivspolitikken

Den følgende forklaring giver dig et overblik over, hvordan vi garanterer privatlivets fred, hvilken slags data der indsamles og behandles til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag. Det gælder i princippet for alle websites og apps, som Viessmann er ansvarlig for. Hvis Viessmann websites og apps afviger fra disse databehandlingsprincipper eller supplerer disse med deres egne, vil dette blive angivet på de tilsvarende websteder eller i applikationerne på en passende måde.

Denne privatlivspolitik består af fem dele:

 • Anden del (Bestemmelser for erhvervsbrugere) gælder for erhvervsmæssig brug af Viessmann-tjenester.
 • Tredje del (Bestemmelser for ansøgere) gælder for private brugere af Viessmann-tjenester i forbindelse med ansøgninger.
 • Den fjerde del (Generelle Oplysninger og Forordninger til Viessmann Websites og Apps) gælder for alle brugere, der bruger Viessmanns tjenester på websites og apps.
 • Den femte del (Oplysninger om registrerede rettigheder) gælder for alle brugere, hvis data er omfattet af databeskyttelsesloven men ikke juridiske personer..

Desuden kan vores hjemmesider indeholde links til hjemmesider for andre udbydere, som denne privatlivspolitik ikke forlænger.

I. Bestemmelser for erhvervsbrugere

Denne del af privatlivspolitikken gælder kun for erhvervsmæssige brugere som håndværksvirksomheder, industrivirksomheder, kommuner, virksomheder, planlæggere, arkitekter mv. Og kun i den udstrækning de leverer personligt identificerbare oplysninger til vores kontaktpersoner på vores hjemmesider og apps til gennemførelse af kontrakter i henhold til DSGVO artikel 6 stk. 1 lit.b).

Personoplysninger indsamles til følgende formål og behandles af Viessmann:

Formidling af kundeforespørgsler.

Formidling af svar til kunder på deres kundeforespøgsler.

Repræsentation i Viessmann's specialkataloger (f.eks. partner-on-site søgning på www.viessmann.dk).

Såfremt du har givet os personlige oplysninger, bruger vi kun disse til at besvare dine henvendelser, til kontrakter indgået med dig, til teknisk administration, til login-aktiviteter og de tjenester, der leveres på de respektive websteder eller apps.

Sletning af de lagrede personoplysninger sker, hvis du tilbagekalder dit samtykke til lagring af data, hvis deres viden ikke længere er nødvendig for at opfylde det formål de blev gemt for, eller hvis deres oplagring afvises af andre juridiske grunde. Kontakt venligst info.dk@viessmann.com. Dine data slettes derefter eller, hvis det er nødvendigt for verifikation, fakturering og / eller regnskabsmæssige formål, opbevares til sådanne formål. 

For yderligere personoplysninger, i forbindelse med levering og udførelse af produkter og ydelser iht. Artikel 6, stk. 1, litra b), gælder databeskyttelsesbestemmelserne i de respektive generelle salgsbetingelser.

II. Bestemmelser for jobsøgende

Denne del af privatlivspolitikken gælder for ansøgere til jobannoncer fra virksomheder i Viessmann-koncernen eller tredjeparter, som Viessmann tilbyder en platform eller affilieret program til jobannoncer / placering. Dette gælder kun i det omfang, disse ansøgere behandler personoplysninger i forbindelse med ansøgningsproceduren, f.eks. ansøgning i papirformular, e-mail, kontaktformularer med bilag eller portaler, der drives af Viessmann eller brug af elektroniske jobportaler af tredjepart i overensstemmelse med det krævede indhold, også i overensstemmelse med yderligere statslige krav til Viessmann. Ansøgningsdokumenter, der indsendes på papir, scannes og opbevares i vores systemer, og papiret bortskaffes derefter i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne (fra autoriserede udbydere).

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til behandling af din ansøgning og på grundlag af dit samtykke til denne privatlivspolitik. Viessmann Werke GmbH & Co. KG, det respektive koncernselskab, samt tilsynsførende eller andre rekrutteringspersonale, i hvis område lediggørelsen er annonceret har adgang til dine dokumenter. En anden form for behandling foregår anonymt med henblik på at måle succesen af udnævnelserne og de anvendte tekniske applikationskanaler samt anonymt, ansøgernes indsendte færdigheder.

Dataene behandles ved hjælp af systemer fra Greenhouse Software, Inc., et amerikansk firma. Viessmann Werke GmbH & Co. KG har i overensstemmelse med artikel 46 DS-GVO indgået en kontrakt med Greenhouse software Inc, baseret på EU's standarddatabeskyttelsesklausuler.

Sletningen af ansøgerens lagrede personoplysninger sker automatisk tidligst efter 4, men senest efter 6 måneder fra den dato, hvor ansøgeren blev informeret om, at stillingen ikke er optaget af ham, og ingen andre lovbestemte krav er imod. Fristen er resultatet af kravene i den generelle ligebehandlingslove. Kun med dit udtrykkelige samtykke til vores anmodning forbliver dine data i vores system, til brug ved fremtidige jobannoncer.

Ved indsendelse af ansøgningsdokumenter i papirform uden henvisning til jobannoncer i vores elektroniske formater, f.eks. Som uopfordret ansøgning vil du modtage et resumé af denne privatlivspolitik sammen med en kvittering for modtagelse af dit brev eller senest ved en afvisning fra vores side.

III. Generelle oplysninger og bestemmelser for Viessmann Websites og Apps

Disse vilkår er i tillæg til bestemmelserne for private brugere og bestemmelserne for erhvervsbrugere til Viessmann websteder og apps. 

Databehandling ved tilgang til vores websider og brug af vores apps

Viessmann indsamler og gemmer automatisk information i sine serverlogfiler, som din browser eller app sender til os. Disse data kan ikke tildeles af Viessmann til enkeltpersoner. Der er ingen sammenlægning af disse data med andre datakilder. Denne information er:

 • Browsertype/ -version
 • Benyttet operativsystem
 • Referrer URL (den tidligere besøgte side)
 • Hostname på adgangscomputer (IP-adresse v4 og v6)
 • Tidspunkt for serverforespørgslen

IP-adressen er den globalt gyldige identifikator på din computer, der er unik på tidspunktet for tildelingen af din internetudbyder og består i sin nuværende form (IPv4) af fire numeriske tastaturer adskilt af perioder eller forlænges med yderligere cifre (IPv6). I de fleste tilfælde vil du som privat bruger ikke bruge en ensartet IP-adresse, da du kun vil blive tildele dette midlertidigt af din udbyder (en såkaldt "dynamisk IP-adresse"). Med en permanent tildelt IP-adresse (en såkaldt "statisk IP-adresse") er en klar tildeling af brugerdata via denne funktion teknisk mulig.

De nævnte data behandles af os til følgende formål:

 • Sikring af en jævn forbindelse til opsætning af hjemmesiden
 • Sikre optilmal brug af ovennævnte hjemmeside
 • Evaluering af systemsikkerhed og systemstabilitet
 • Til yderligere administrative og statistiske formål

De personlige data på serverlogfilerne bliver behandlet på basis af artikel 6 stk. 1 lit. F DSGVO. Denne godkendelse tillader behandling af personoplysninger i forbindelse med den ansvarlige persons "legitime interesse", forudsat at dine grundlæggende rettigheder, friheder eller interesser ikke overtrædes. Vores legitime interesse ligger i den lette administration og evnen til at opdage og spore hacking. Du kan til enhver tid protestere mod denne databehandling, hvis der er grunde, der findes i din særlige situation, og som taler imod behandling af data. Alt du skal gøre er at sende en e-mail til den databeskyttelsesansvarlige. Vores legitime interesse følger dataindsamlingsformålene ovenfor. I intet tilfælde bruger vi de indsamlede data med det formål at drage konklusioner om dig.

Serverlogfilerne med ovenstående data slettes automatisk efter 30 dage eller, hvis de bruges til statistik, bliver de anonymiseret. Vi forbeholder os ret til at gemme serverlogfilerne længere, hvis der er fakta, der tyder på antagelse om uautoriseret adgang (såsom forsøg på hacking eller et såkaldt DDOS-angreb).

Link til eksterne hjemmesider

Denne privatlivspolitik gælder udelukkende for Viessmanns hjemmesider og apps. Disse kan indeholde links til webtilbud fra tredjepart. Disse databeskyttelseserklæringer omfatter ikke disse. Hvis du forlader Viessmanns websteder og apps for at besøge et tredjeparts tilbud, anbefaler vi også, at du omhyggeligt læser denne udbyders privatlivspolitik.

Oplysninger om cookies og brug af analyseværktøjer

Behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies og analyseværktøjer (liste over alle analyseværktøjer) er baseret på artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Denne godtgørelse tillader behandling af personoplysninger i forbindelse med den ansvarlige persons "legitime interesse", forudsat at dine grundlæggende rettigheder, friheder eller interesser ikke overtrædes. Vores legitime interesse ligger i analyse af brugen af vores hjemmeside.

Behandlingen af personoplysninger fra Google AdWords (liste over alle retargetingsteknologier) er baseret på artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Denne godkendelse tillader behandling af personoplysninger i forbindelse med den ansvarlige persons "legitime interesse", medmindre dine grundlæggende rettigheder, friheder eller interesser overtrædes. Vores legitime interesse ligger i den personlige visning af målrettet annoncering og den statistiske analyse af effektiviteten af reklame (for eksempel hvor mange klik på et annoncebanner resulterede i et køb på vores hjemmeside).

Viessmann bruger såkaldte cookies flere steder på sine hjemmesider og i sine apps. De tjener det formål at gøre vores hjemmesider og apps mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på din computer og gemt af din browser. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "session cookies". De bliver slettet automatisk i slutningen af dit besøg. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus.

Viessmann bruger også analyseværktøjer til dette formål, såsom Webtrends eller Google Tag Manager (Firebase). De data, der leveres og bruges, samles og opbevares fuldstændigt anonymt. En opbevaring af disse data kan også finde sted uden for Danmark eller Den Europæiske Union.

Når vi implementerer og bruger analyseværktøjer og sporingsteknologier, anonymiserer vi så hurtigt som muligt personlige data enten hos leverandøren, reguleret af relevante kontrakter eller som en del af vores første brug, således at retten til information ikke kan udnyttes på alle de følgende teknologier.

Third-Party-Cookies

Viessmann bruger reklamepartnere til at gøre hjemmesiden og landingpages mere interessante for dig. Derfor gemmes der cookies på din harddisk, når du besøger webstederne og cookies fra partnerfirmaer. Disse cookies er enten midlertidige eller permanente, der automatisk slettes efter den angivne tid. Disse midlertidige eller permanente cookies (levetid 14 dage til 10 år) gemmes på din harddisk og sletter sig efter den angivne tid. Cookies fra vores samarbejdspartnere indeholder også kun pseudonymiske, for det meste endda anonyme data. Det kan for eksempel være data om hvilke produkter du har set, om der er købt noget, hvilke produkter der er blevet søgt osv.

Her samler nogle af vores annoncører, selv uden for websiderne, oplysninger om, hvilke sider du tidligere har besøgt, eller hvilke produkter du har været interesseret i, for eksempel at vise dig den annonce, der passer bedst til dine interesser. Disse pseudonymdata vil aldrig blive slået sammen med dine personlige oplysninger. Deres eneste formål er at give vores datterselskaber mulighed for at målrette dig mod reklamer, der rent faktisk kan interessere dig.

Re-Targeting Teknologi

Vores hjemmesider bruger såkaldte re-targeting-teknologier. Vi bruger disse teknologier til at gøre din hjemmeside mere interessant. Denne teknologi gør det muligt at annoncere internetbrugere, der allerede er interesseret i vores butik og vores produkter på vores partneres hjemmesider. Vi er overbeviste om, at visning af personlig, interessebaseret reklame generelt er mere interessant for internetbrugeren end reklamer, der ikke har nogen personlig henvisning. Indsætningen af dette reklamemateriale på siderne af vores partnere er baseret på en cookie-teknologi og en analyse af den tidligere brugsadfærd. Denne form for reklame er helt pseudonym. Ingen brugerprofiler slås sammen med dine personlige data.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du brugen af såkaldte cookies og dermed indsamler, gemmer og bruger dine brugsdata. Desuden gemmes dine data i cookies ud over slutningen af browsersessionen for at kunne hentes op, f.eks. Under dit næste besøg på hjemmesiden. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med fremtidig virkning ved at nægte at acceptere cookies i dine browserindstillinger.

IV. Information om registreredes oplysninger

Denne del af privatlivspolitikken indeholder yderligere oplysninger om udøvelsen af dine rettigheder som bruger hos Viessmann.

Din identitet

For at overholde rettighederne for personer, der er berørt af DS-GVO, kan det være nødvendigt for Viessmann at anmode om tilfældig information, eller i tilfælde af begrundet tvivl, udbede sig yderligere oplysninger til at bevise din identitet. Dette er især tilfældet, hvis en anmodning om information er i elektronisk form, men afsenderoplysningerne ikke giver nogne indikation af en berørt fysisk person.

Du har ret til:

 • i overensstemmelse med artikel 15 i GDPR, at anmode om oplysninger om dine personlige oplysninger behandlet af os. I særdeleshed kan du bede om indsigt i oplysninger om behandlingsformål, kategorien af personoplysninger, de forskellige kategorier af modtagere som har modtaget din data, den planlagte registreringsperiode, retten til at rette op i oplysninger, sletning, begrænsning af behandling eller modstand, eksistensen af retten til at klage, kilden til dine data, hvis de ikke er indsamlet af os, og eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og i givet fald meningsfuld information om dens detaljer;
 • i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR kræve øjeblikkelig rettelse af ukorrekte eller fuldstændige personoplysninger gemt hos os
 • i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR at kræve, at dine personlige oplysninger, som vi besidder, undtagen som krævet for udøvelsen af retten til ytringsfrihed og information, opfylder en retlig forpligtelse af hensyn til almen interesse eller til at hævde, forfølge eller forsvare juridiske krav;
 • i henhold til artikel 18 i GDPR, for at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, for så vidt som dataene er ukorrekte, er behandlingen ulovlig, men du afviser sletningen, og vi behøver ikke længere dataene, men du hævder, håndhæver eller udøver disse data Forsvar af juridiske krav eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 GDPR;
 • i overensstemmelse med artikel 20 i GDPR, at modtage dine personlige oplysninger, der leveres til os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller at anmode om transmission til en anden ansvarlig person


For at udøve disse rettigheder bedes du kontakte:

Viessmann Refrigeration Systems ApS
Gammel Sellingvej 1
DK-8370 Hadsten
+45 45 66 21 28
info.dk@viessmann.com

i henhold til artikel 7, stk. 3, GDPR, kan du til enhver tid tilbagekalde dit engangstilladelse til os. Som følge heraf kan vi ikke længere fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke for fremtiden

Samtykket kan tilbagekaldes via: info.dk@viessmann.com

at klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 77 GDPR. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæl eller vores hovedkontor.

Kompetent tilsynsmyndighed kunne være:  

Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 sal
1300 København
Telefon: +4533183200
E-Mail:dt@datatilsynet.dk

Yderligere information - kontaktoplysninger

Din tillid er vigtig for os. Derfor vil vi gerne høre dit mening til enhver tid vedrørende vores behandling af dine personlige data. Hvis du har spørgsmål, som denne fortrolighedserklæring ikke kunne besvare, eller hvis du ønsker mere dybdegående information, bedes du kontakte os:

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra d), i DS-GVO, giver vi dig de nødvendige oplysninger om udøvelsen af retten til at klage:

Kompetent tilsynsmyndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5 sal
1300 København K
Telefon: +4533183200
E-Mail:dt@datatilsynet.dk

Sikkerhedshenvisning

Vi gør alt for at gemme dine personlige data, så de ikke er tilgængelige for tredjepart ved at tage tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Når du kommunikerer via e-mail, kan du ikke garantere fuldstændig datasikkerhed, så vi anbefaler, at du sender fortrolige oplysninger via post.

Ændring af privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er for tiden gældende og gælder fra september 2023.

På grund af den videre udvikling af vores hjemmeside og tilbud eller på grund af ændrede lovmæssige eller lovmæssige krav, kan det være nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik.